Legislatie in baza careia se efectueaza serviciile medicale de medicina muncii: Normele Generale de Protectie a Muncii, aprobate prin Ordinul comun al ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al ministerului Sanatatii si Familiei nr.508/933/2002, publicat in M potenzmittel viagra kaufen.O. nr.880/2002 Legea nr.53/2003-CODUL MUNCII,publicata in MO nr. 72/2003 Legea nr.90/1996, Legea protectiei muncii, republicata in…

Obligatiile angajatorului privind sanatatea si securitatea in munca Art. 32. Angajatorii din sectoarele public, privat (…), sunt obligati sa asigure supravegherea starii de sanatate a tuturor angajatilor prin servicii medicale de medicina muncii. Art.39. (…) angajatorii vor lua urmatoarele masuri: a) angajarea personalului numai dupa un examen prealabil, cu confirmarea scrisa a medicului de medicina…