Legislatie in baza careia se efectueaza serviciile medicale de medicina muncii:

  • Normele Generale de Protectie a Muncii, aprobate prin Ordinul comun al ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al ministerului Sanatatii si Familiei nr.508/933/2002, publicat in M potenzmittel viagra kaufen.O. nr.880/2002
  • Legea nr.53/2003-CODUL MUNCII,publicata in MO nr. 72/2003
  • Legea nr.90/1996, Legea protectiei muncii, republicata in MO nr. 47/2001
  • Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in MO nr.454/2002
  • Legea nr.100/1998 privind asistenta de sanatate publica, publicata in MO nr.204/1998
  • Ordinul nr.400/2001 al ministerului Agriculturii,Alimentatiei si Padurilor privind aprobarea instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea activitatii personalului sanitar veterinar, publicat in MO nr.742/2001
  • Ordinul nr.803/2001 al ministerului Sanatatii si Familiei privind aprobarea unor indicatori de expunere relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesionala, publicat in MO nr.811/2001
  • Ordinul nr.944/2001 al ministerului Sanatatii si Familiei pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicala a persoanelor expuse professional la radiatii ionizante, publicat in MO nr.34/2002
  • Ordinul nr.875/2002 al ministerului Sanatatii si Familiei privind stabilirea atributiilor medicului de medicina generala/medicina de familie cu competenta in medicina de intreprindere, publicat in MO nr.840/2002

Comments

comments